10 دانشگاه برتر دنیا در زمینه آمار - سال 2012 - آموزش و تحلیل آماری با نرم افزار R
 

آموزش و تحلیل آماری با نرم افزار R

آموزش و اشتراک دانسته ها درباره ی نرم افزار SPSS,SAS, R ,... به همراه تحلیل داده و پروژه آماری

10 دانشگاه برتر دنیا در زمینه آمار - سال 2012
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/٤/۱٦  کلمات کلیدی: تحلیل آماری ، سازمان آماری ، رتبه بندی دانشگاه ها ، آمار رسمی

موسسات زیادی به رتبه بندی دانشگاه ها می پردازند. براساس "رتبه بندی جهانی دانشگاه ها QS" ، ده دانشگاه برتر در حوزه ی آمار و تحقیق در عملیات به ترتیب زیر است.

RankSchoolOverall ScoreAcademic Reputation ScoreEmployer Reputation ScoreCitations per Paper Score
#1 93.1 100.0 65.8 82.8
#2 86.3 93.1 100.0 55.6
#3 85.9 91.7 57.3 79.9
#4 85.8 97.1 96.8 40.9
#5 83.0 94.4 67.1 51.2
#6 81.2 95.5 88.9 27.1
#7 66.1 72.3 39.3 57.8
#8 62.7 73.5 30.1 41.2
#9 61.7 66.0 51.7 51.5
#10 60.6 66.9 44.2 46.7

 نام 100 دانشگاه در این لیست به چشم می خورد که توزیع فراوانی آنها بر اساس کشورهایشان در زیر آمده است.به ادامه ی مطلب رجوع کنید:

 حق کپی رایت برای نویسنده محفوظ است.
به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم!

سوالات خود درباره ی نرم افزار R را در قسمت نظرها یا به ایمیل زیر بفرستید: LearnRws@gmail.com


 

تعداد کشور
31 United States 
12 United Kingdom 
7 Canada 
6 Australia 
5 China 
5 Hong Kong 
5 Netherlands 
4 Japan 
3 France 
3 Germany 
3 Korea, South 
2 Belgium 
2 Denmark 
2 India 
2 Singapore 
1 Austria 
1 Finland 
1 Italy 
1 New Zealand 
1 Russia 
1 Spain 
1 Switzerland 
1 Taiwan 

 

در زیر لیست همه ی این دانشگاه ها آورده شده اند:

Rank University Country AR ER CPP Score
1 Stanford University  United States  100 65.8 82.8 93.1
2 Harvard University  United States  93.1 100 55.6 86.3
3 University of California, Berkeley (UCB)  United States  91.7 57.3 79.9 85.9
4 University of Cambridge  United Kingdom  97.1 96.8 40.9 85.8
5 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States  94.4 67.1 51.2 83
6 University of Oxford  United Kingdom  95.5 88.9 27.1 81.2
7 National University of Singapore (NUS)  Singapore  72.3 39.3 57.8 66.1
8 University of Toronto  Canada  73.5 30.1 41.2 62.7
9 Imperial College London  United Kingdom  66 51.7 51.5 61.7
10 Princeton University  United States  66.9 44.2 46.7 60.6
11 University of California, Los Angeles (UCLA)  United States  64.3 41.8 55 60.2
12 Columbia University  United States  61.9 56.6 48.4 58.7
13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)  Switzerland  62.4 33.5 56.5 58.3
14 The University of Tokyo  Japan  72.8 48.4 11 58
15 London School of Economics and Political Science (LSE)  United Kingdom  56.5 85.6 49.1 57.9
16 The University of Melbourne  Australia  63.1 67.3 29.2 56.7
17 University of Pennsylvania  United States  49.5 53.5 81.3 56.3
18 University of British Columbia  Canada  63.2 37.5 41.1 56.2
19 University of Chicago  United States  61.1 45.5 39.5 55.2
20 McGill University  Canada  62 59.1 25.6 54.4
21 Aarhus University  Denmark  44.2 32.5 100 54.2
22 Peking University  China  63.5 52.2 19.4 53.6
23 University of Michigan  United States  57.2 42.7 45.5 53.4
24 Australian National University  Australia  63.5 45.7 21.6 53.3
25 Cornell University  United States  59.8 34.5 35.6 52.4
26 University of Hong Kong  Hong Kong  53.2 33.1 52 51
27 Tsinghua University  China  51.6 40 52.7 50.7
28 Georgia Institute of Technology  United States  51.4 19.8 63.4 50.6
29 Université Catholique de Louvain (UCL)  Belgium  52.6 8 61.8 50
30 The Hong Kong University of Science and Technology  Hong Kong  51.3 35.5 49.9 49.4
31 Yale University  United States  51.4 59.1 36.1 49.1
32 The University of New South Wales  Australia  54.3 41.8 30.1 48.2
33 Katholieke Universiteit Leuven  Belgium  48.9 25.3 55.2 47.8
34 Seoul National University  Korea, South  56.2 27.4 28.3 47.7
35 Carnegie Mellon University  United States  45 23.6 68.5 47.6
36 University of Texas at Austin  United States  45 27.4 59.4 46.1
36 University of Washington  United States  49.3 25.4 45.3 46.1
38 Nanyang Technological University (NTU)  Singapore  41 30.9 70.6 45.9
38 The University of Sydney  Australia  49.7 57.2 27 45.9
40 The Chinese University of Hong Kong  Hong Kong  48.6 34.5 41.5 45.8
41 The University of Auckland  New Zealand  37.6 43.6 72.7 45.2
42 Duke University  United States  44.6 38.3 47.5 44.6
43 University of Illinois at Urbana-Champaign  United States  47.7 25.5 35.5 43
44 Monash University  Australia  40.7 48.3 46.9 42.7
45 New York University (NYU)  United States  35.9 44.4 64.7 42.5
46 Erasmus University Rotterdam  Netherlands  29.7 22.8 96.7 42.4
47 City University of Hong Kong  Hong Kong  36.4 31.9 63.9 41.5
48 Indian Institute of Technology Delhi (IITD)  India  32.1 38.6 69.2 40.2
49 University of Copenhagen  Denmark  35.2 40.1 57 40.1
50 The University of Warwick  United Kingdom  38.8 57.5 32.4 39.4
51-100   Brown University  United States  21.9 27.1 46.4  
51-100   École Normale Supérieure, Paris  France  31.4 27.2 39.4  
51-100   Eindhoven University of Technology  Netherlands  40.6 8 32.8  
51-100   Fudan University  China  35.4 26.8 18.7  
51-100   The Hong Kong Polytechnic University  Hong Kong  23.8 21.5 58  
51-100   Humboldt-Universität zu Berlin  Germany  45.8 27.5 12.6  
51-100   Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)  India  31.6 26.2 25.9  
51-100   Johns Hopkins University  United States  34.6 24.7 38.5  
51-100   Korea University  Korea, South  31.3 17.1 26.1  
51-100   Lancaster University  United Kingdom  28.3 28.9 48.2  
51-100   Leiden University  Netherlands  25.6 11.5 34.7  
51-100   Lomonosov Moscow State University  Russia  32 50.6 13.9  
51-100   Ludwig-Maximilians-Universität München  Germany  24 21.6 53.9  
51-100   McMaster University  Canada  29.8 13.4 30.6  
51-100   Michigan State University  United States  16.9 23 67.6  
51-100   National Tsing Hua University  Taiwan  28.6 8 35.9  
51-100   Northwestern University  United States  36.3 31.2 47.4  
51-100   Ohio State University  United States  27.9 47.8 55.9  
51-100   Osaka University  Japan  32.9 27.2 11.1  
51-100   Pennsylvania State University  United States  26.1 26.7 37.6  
51-100   Purdue University  United States  35.6 28.4 26.7  
51-100    Shanghai Jiao Tong University  China  34 44 38.2  
51-100   Technische Universität Berlin  Germany  45.7 10.6 30.1  
51-100   Tokyo Institute of Technology  Japan  35.5 40.7 26.7  
51-100   UCL (University College London)  United Kingdom  37.4 51.2 23.2  
51-100   University of Bologna  Italy  29.4 26.5 23.2  
51-100   University of Barcelona  Spain  28.4 25.2 59  
51-100   Université de Montréal  Canada  30.6 15.1 61.4  
51-100   Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne  France  23.8 22.8 46.2  
51-100   Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  France  32.7 7.7 16.3  
51-100   University of Amsterdam  Netherlands  41.7 10.8 42.4  
51-100   University of Bath  United Kingdom  24.5 33.7 48.1  
51-100   University of Edinburgh  United Kingdom  37.9 47.4 26.4  
51-100   University of Helsinki  Finland  10.9 16.9 96.8  
51-100   The University of Manchester  United Kingdom  35.7 42.1 49.1  
51-100   University of Maryland, College Park  United States  24.5 0 65.9  
51-100   University of Minnesota  United States  27.9 17 63.5  
51-100   University of North Carolina, Chapel Hill  United States  31 15.2 52.3  
51-100   The University of Nottingham  United Kingdom  25.3 38.8 45.6  
51-100   The University of Queensland  Australia  35.7 52.9 43.6  
51-100   The University of Sheffield  United Kingdom  32.5 26.7 14.6  
51-100   University of Tsukuba  Japan  23.1 25.5 40.9  
51-100   University of Waterloo  Canada  43.2 14.4 33.6  
51-100   The University of Western Ontario  Canada  21.2 18.5 50.3  
51-100   University of Wisconsin-Madison  United States  32.8 18.5 60.4  
51-100   Utrecht University  Netherlands  31.5 8.7 36  
51-100   Vienna University of Technology  Austria  24.6 10.1 39.4  
51-100   Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)  United States  25.1 0 60  
51-100   Xi'an Jiaotong University  China  21.3 8 76.5  
51-100   Yonsei University  Korea, South  30.2 15.3 34.7